prasomdej-jaosua.com=> พระกริ่ง


พระกริ่ง

พระกริ่งเจ้าสัว ปี2411 (พระกริ่งรัชกาลที่ 5 ทรงจีน)

พระกริ่งเจ้าสัว ปี2411 (พระกริ่งรัชกาลที่ 5 ทรงจีน)


พระกริ่งเจ้าสัว ปี2411 (พระกริ่งรัชกาลที่ 5 ทรงจีน)

ประเภท : พระกริ่ง

รายละเอียด

สร้างแม่พิมพ์จากวัดเล่งเน่ยยี่ เนื้อทองผสม ยัวสวย ผ่านการใช้มาพอสมควร ผิวกลับ ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-10-08 23:25:13
พระกริ่งปวเรศ พิมพ์ห่มคลุม ยันต์พุทธซ้อน เนื้อสัมฤทธิ์

พระกริ่งปวเรศ พิมพ์ห่มคลุม ยันต์พุทธซ้อน เนื้อสัมฤทธิ์


พระกริ่งปวเรศ พิมพ์ห่มคลุม ยันต์พุทธซ้อน เนื้อสัมฤทธิ์

ประเภท : พระกริ่ง

รายละเอียด

เนื้อสัมฤทธิ์ สวย ราคา 10,000ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-08-27 23:55:29
พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ พ.ศ..2475 เนื้อเงิน

พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ พ.ศ..2475 เนื้อเงิน


พระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ พ.ศ..2475 เนื้อเงิน

ประเภท : พระกริ่ง

รายละเอียด

สวยเดิม คมชัด ขนาด 2.5 x 1.5 ซม. พิธีการสร้างของสมเด็จพระสัวฆราช (แพ)  พิถีพิถันมาก พระพุทธคุณช่วยเสริมชะตาผู้ที่บูชาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-04-13 22:52:14
พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2394 ประจำพระองค์รัชกาลที่4 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์

พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2394 ประจำพระองค์รัชกาลที่4 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์


พระกริ่งปวเรศ พ.ศ.2394 ประจำพระองค์รัชกาลที่4 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์

ประเภท : พระกริ่ง

รายละเอียด

พระกริ่งปวเรศ  พ.ศ.2394 ประจำพระองค์รัชกาลที่4  สร้างเป็นวาระแรกที่รัชกาลที่4  เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ซึ่งเป็นพระราชประเพณีนิยมของพระมหากษัตริย์ ไทย  พระกริ่งปวเรศองค์นี้เป็นเนืื้อตะกั่วลองพิมพ์ มีคราบลงรักปิดทองเก่าหลงเหลือให้เห็น และผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เช่นเดียวกับองค์จริง พุทธคุณสูงมากครอบจักรวาล (ราคา 25,000 บาท) ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-04-14 15:22:53